HD-7010

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7010
Chỉ số răng: R27
Tổng đơn vị:1 1
Họ tên: NGUYỄN HIỀN ANH
Lab: Hera Smile
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 6/11/2033

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *