HD-7035

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7035
Chỉ số răng: R27
Tổng đơn vị: 1
Họ tên: LÔ VĂN LÂM
Loại : Hera
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 26/5/2034

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *