HD-7053

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7053
Chỉ số răng: R15-16-17, R35-36-37
Tổng đơn vị: 6
Họ tên: ĐINH THỊ THÁI
Loại : Hera Smile
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 28/5/2039

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *