HD-7054

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7054
Chỉ số răng: R11-15,R21-25,R31-36,R41-44
Tổng đơn vị: 20
Họ tên: DƯƠNG MINH NGUYỆT
Loại : Hera Smile
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 21/5/2039

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *