HD-7033

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7033
Chỉ số răng: R11-12
Tổng đơn vị: 2
Họ tên: NGUYỄN THỊ BÁU
Loại : Hera Crow
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 24/4/2034

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *