HD-7029

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7029
Chỉ số răng: R34
Tổng đơn vị: 1
Họ tên: LÊ THỊ HIỀN
Loại : Hera
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 31/3/2034

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *