HD-7027

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7027
Chỉ số răng: R36-37-15-16-26-27
Tổng đơn vị: 6
Họ tên: TĂNG VĂN ĐÔNG
Loại : Hera Smile
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 16/3/2034

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *