HD-7026

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7026
Chỉ số răng: R21
Tổng đơn vị: 1
Họ tên: TRẦN THỊ KIM NGÂN
Hera Smile
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 25/2/2034

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *