HD-7009

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7009
Chỉ số răng: R11-14, R21-24, R31-34, R41-44.
Tổng đơn vị: 16
Họ tên: BÙI THỊ NGÂN
Lab: Hera Smile
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 18/09/2033

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *