HD-7007

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7007
Chỉ số răng: R11-12,15
Tổng đơn vị: 3
Họ tên: NGUYỄN THỊ NHA
Lab: Hera Smile
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 20/08/2033

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *