HD-7006

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7006
Chỉ số răng: R45-46-47, R36-37-38
Tổng đơn vị: 6
Họ tên: NGUYỄN BÍCH NGỌC
Lab: Hera Smile
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 17/08/2033

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *