HD-7003

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7003
Chỉ số răng: R24-R25-R26-R27
Tổng đơn vị: 4
Họ tên: VŨ VĂN HUY
Lab: Hera
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 7/08/2033

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *