HD-7001

Vị trí: Hải Dương – 169 Bình Lộc, Tân BÌnh, Tp. Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7001
Chỉ số răng: R11-R16, R21-R26, R31-R36, R41-R46
Tổng đơn vị: 24
Họ tên: LÊ THỊ CHI
Lab: Hera Smile
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 10/07/2033

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *