OCP-6483

Vị trí: Hà Nội-Ocean park
Mã số thẻ: OCP-6483
Chỉ số răng: R36,46-47
Tổng đơn vị: 3
Họ tên: Dương Văn Tùng
Lab: Hera Crow Full
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 20/04/2038

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *