HD-7024

Vị trí: Hải Dương
Mã số thẻ: HD-7024
Chỉ số răng: 9 răng (26-28,35-37,45-47)
Tổng đơn vị: 3
Họ tên: Bùi Đại Dương
Lab: Hera (Smile)
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 30/12/2033

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *