OCP-6499

Vị trí: Hà Nội
Mã số thẻ: OCP-6499
Chỉ số răng: R25-26-27
Tổng đơn vị: 3
Họ tên: TRAN THI OANH
Lab: HERA SMILE
Nha khoa: Dr Care
Ngày hết hạn: 24/05/2034

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *