OCP-6497

Vị trí: Hà Nội
Mã số thẻ: OCP-6497
Chỉ số răng: R44,R45,R46,R47,R34,R35
Tổng đơn vị: 6
Họ tên: HIỀN
Lab: HERA SMILE
Nha khoa: Dr Care
Ngày hết hạn: 11/05/2034

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *