OCP-6502

Vị trí: Hà Nội
Mã số thẻ: OCP-6502
Chỉ số răng: R15,R14,R13,R12,R11,R21,R22,R23,

R24,R25,R26,R27,

R47,R46,R45,R44,R43,R42,R41,R31,

R32,R33,R34,R35

Tổng đơn vị: 24
Họ tên: NGUYỄN ĐỨC THÀNH
Lab: HERA CROW
Nha khoa: Dr Care
Ngày hết hạn: 05/05/2039

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *