HN-6513

Vị trí: Hà Nội
Mã số thẻ: HN-6513
Chỉ số răng: R11-15,21-25,31-35,41-45
Tổng đơn vị: 20
Họ tên: PHẠM THỊ THÚY
Lab: Hera Smile
Nha khoa: Dr Care
Ngày hết hạn: 24/5/2039

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *