HN-6502

Vị trí: Hà Nội
Mã số thẻ: HN-6502
Chỉ số răng: R26,36,46
Tổng đơn vị: 3
Họ tên: ĐẶNG THỊ VÂN ANH
Lab: Hera
Nha khoa: Dr Care
Ngày hết hạn: 22/5/2034

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *