HN-6511

Vị trí: Hà Nội
Mã số thẻ: HN-6511
Chỉ số răng: R11,12,13,14,15,17,21,22,23,24,25,27,

R31,32,33,34,35,37,41,42,43,44,45,47

Tổng đơn vị: 24
Họ tên: ĐẶNG DUY TÂM
Lab: Hera Crow
Nha khoa: Dr Care
Ngày hết hạn: 10/5/2039

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *