HN-6495

Vị trí: Hà Nội
Mã số thẻ: HN-6495
Chỉ số răng: R11-15;21-26;31-35,41-46
Tổng đơn vị: 22
Họ tên: DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG
Lab: Hera Crow
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 17/1/2039

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *