HN-6494

Vị trí: Hà Nội
Mã số thẻ: HN-6494
Chỉ số răng: R11-15;21-25;31-36,41-43
Tổng đơn vị: 19
Họ tên: LÊ NGỌC LAN
Lab: Hera Crow
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 8/1/2039

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *