HN-6489

Vị trí: Hà Nội
Mã số thẻ: HN-6489
Chỉ số răng: R11-14;R21-24;R31-34;R41-44
Tổng đơn vị: 16
Họ tên: BÙI LAN ANH
Lab: Hera Crow
Nha khoa: Dr.Care
Ngày hết hạn: 25/08/2038

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *