Sứ Hera Crown

8,000,000 

100% thiết kế được các đường hoàn tất tương thích và khít sát qua khả năng mài cắt tối ưu. Cho phép thiết kế bờ phục hình tinh tế qua việc xử lý bằng CAD/CAM. Sứ mỏng và độ trong lớn tạo cho răng có được hình thể tự nhiên nhất. Đặc biệt, vật liệu có độ ổn định về khả năng dúc lợi không gây viêm và kích ứng.

Danh mục: